Meny

Länkar

Vimala´s Blog on the IAIM Websit

massor av matnyttiga artiklar....


International Association for Infant Massage (IAIM)

världsorganisationen för spädbarnsmassage, www.iaim.net

 

Adoption
Att knyta an,  www.anknytning.nu 
FFIA,  www.ffia.se

 

Amning
Amningshjälpen, www.amningshjalpen.se

 

Forskning/studier
Karolinska institutet, www.ki.se 

 

Funktionshinder
De Handikappades Riksförbund, www.dhr.se

För tidigt födda barn
Vi Tidiga, www.kanalen.org

Hjärtsjuka barn
Hjärtebarnsföreningen, www.hjartebarn.org

Hörselskada
Riksförbundet för döva, hörselskadade, www.dhb.se

Synskada
Synskadades Riksförbund, www.srfriks.org

 

Innan du fött
Doulakompaniet, www.doulakompaniet.se

Odis, intresseorganisation för doula och förlossninspedagoger, www.odis.se

Kurser på engelska, www.susannekindwall.se

 

När du fött
Föräldrakanalen, www.kanalen.org
föräldraNätet, www.alltforforaldrar.se

 

Tvillingar
Svenska Tvillingklubben, www.tvillingklubben.se

 

Unga föräldrar
Unga Föräldrars Nätverk, www.ungaforaldrar.nu

 

Produkter för spädbarnsmassage
Barnaliv ab, www.barnaliv.se