Meny

 

 

Välkommen till våra kurser.fgrupp1

 

Den viktigaste effekten av spädbarnsmassage är att  den bidrar till att fördjupa kontakten med ditt barn. Huden är kroppens största sinnesorgan och genom dina händer förmedlar du kärlek, omsorg och trygghet. Den viktiga anknytningen mellan dig och ditt barn stärks.

 

Spädbarnsmassage är alltså inte en behandling utan ett sätt att vara tillsammans. Samtidigt som relationen mellan dig och ditt barn stärks så bidrar masserandet till att stimulera matsmältning, immunförsvar och hjärnans utveckling. Också sömnen kan påverkas positivt. Beröring kan lindra förstoppning och mildra gasbesvär. Massagen hjälper barnet att slappna av och komma till ro.

 

Under flik Utbildning/kurser kan du läsa mer ingående om fördelarna med spädbarnsmassage, kurser som finns i hela landet, mm.  

Spädbarnsmassage enligt den metod vi lär ut har utarbetats av Vimala McClure från USA

som också är grundare av den internationella föreningen för spädbarnsmassage

(International Association of Infant Massage - IAIM).

 

Mer bakgrundsinformation hittar under flik Historik/bakgrund.

 

 

 Uppdaterad 2024-01-07