Meny

Föreningen för Instruktörer i Spädbarnsmassage  (FIS)

logo

 

Föreningen bildades 1989 och har sedan dess utbildat tusentals instruktörer i Sverige. Spädbarnsmassagen lärs ut till nyblivna föräldrar av fristående företagare, inom förskolan samt Barnhälsovården.Instruktörerna är spridda över hela landet. Vissa av dem arbetar med familjer med speciella behov t.ex. för tidigt födda barn, svårt sjuka barn, barn med funktionshinder och sköra familjer. FIS är en ideell organisation som leds av en styrelse.

Föreningen är ansluten till den internationella föreningen för instruktörer i spädbarnsmassage IAIM, (International Association of Infant Massage) och följer dess riktlinjer.

Som medlem i FIS blir man också medlem i IAIM och kan delta i workshops, föreläsningar och årsmötet (General Assembly) som hålls vartannat år.

 

Vad innebär det att vara en IAIM-förening?
Det hela började med grundaren, Vimala McClures vision om alla barns rättighet till kärleksfullt bemötande och beröring. Med denna utgångspunkt startades på 1970-talet en rörelse som växte till en världsomspännande ideell organisation som idag är representerad i alla världsdelar, har en lärarkår på ca 60 personer som utbildar instruktörer, en utbildningskommitté som utbildar IAIM-lärare samt en internationell sammanhållande organisation med en styrelse som har ett övergripande ansvar för verksamhetens innehåll och kvalitet. Detta innebär också att man håller sig ájour med de senaste rönen inom spädbarnsforskningen och har initierat egna forskningsprojekt.

 

Föreningens stadgar

 

Uppdaterad 2024-01-19