Meny

 Fördelar med spädbarnsmassage

 

 

massagestund

 

 

 


Spädbarnsmassage är kärleksfull beröring av huden, kroppens största sinnesorgan.

Fördelar för barnet
Spädbarnsmassage innebär för barnet en stimulering av alla sinnen. Det är ögonkontakt, doft och närhet, kanske sång och småprat. Beröringssinnet stimuleras av fasta, välbekanta strykningar av mjuka, varma händer. Allt detta får barnet att känna sig älskat och tryggt, sett och bekräftat. Ju mer kärlek, ömhet och beröring barnet får, desto bättre är förutsättningarna för växande och utveckling, både fysiskt och psykiskt. Den fysiska närheten mellan barn och föräldrar är grunden för framtida välmående och viktig för barnets förmåga till närhet senare i livet.

 

 

Fördelar för förälderna
För föräldern innebär massagen både egen avslappning och ett härligt sätt att komma sitt barn nära på ett alldeles speciellt och naturligt sätt. Genom att vara känslomässigt lyhörd är massagen ett tillfälle att förstå, bemöta, respektera och besvara barnets kroppsspråk och signaler. Ett litet barn kan verka hjälplöst men kan  tala om vad som behövs på många olika sätt, tack vare sitt ordlösa språk kan behoven kommunseras. Med massagens hjälp blir mer och mer förtrogen med detta språk.  Detta skapar trygghet, säkerhet och självförtroende och har en gynnsam inverkan på samspel och närhet ,i relationen förälder - barn och 
båda föräldrarna är lika bra på att massera!

 

Erfarenhetsutbyte och umgänge

För föräldern finns det alltid behov av att träffa andra föräldrar med barn i olika åldrar, möjlighet att utbyta tankar, idéer och funderingar, speciellt som förstagångsförälder. En viktig del av kursupplägget är just god tid för samtal och frågor. Som flerbarnsförälder kan kursen och massagestunden hemma ge en möjlighet till ägna den nya familjemedlemmen odelad uppmärksamhet . 

 

 

Uppdaterad 2022-01-17