Meny

Lästips.


Alla böcker finns inte i handeln men kan kanske hittas på bibliotek eller antikvariat.

Bergström, Malin Lyhört föräldraskap, Bonnier fakta 2013
Bowlby  John En trygg bas – Kliniska tillämpningar av anknytningsteorin, Natur och Kultur 2010

Broberg,Granqvist, Ivarsson, Mothande, Risholm Anknytningsteorin, Betydelsen av nära

känslomässiga relationer, Natur och Kultur 2006

Broberg, Mothander, Granqvist, Ivarsson Anknytning i praktiken, Natur & Kultur 2008

Ciccotti, Serge Babypsykologi; Karneval förlag 2009 
Ellneby  Ylva Om du inte rör mig så dör jag, Utbildningsradion 1994 

Forster, Martin Fem gånger mer kärlek, Natur Kultur Akademiska 2009

Gerhardt, Sue Kärlekens roll Karneval förlag 2007

Havnesköld, Risholm, Mothander Utvecklingspsykologi, Liber 2009
Hedenbro, Wirtberg, Samspelets kraft, Marte Meo – Möjlighet till utveckling Liber 2012 
Hwang, Philip, Nilsson Björn Utvecklingspsykologi Natur och Kultur Akademiska 2011

Karlsson, Kay Anknytning - Om att tolka samspel mellan barn och föräldrar; Gothia förlag 2012

Lagercrantz, Hugo I barnets hjärna; Riviera förlag 2012
Lannér Swensson, Anna Att främja en trygg anknytning, Gothia fortbildning 2013 
Leboyer  Frederic Kärlekfulla händer, Aldus 1976

Lidbeck Hofsten Coull Stora boken om barn, Nordstedts 2016
Lidbeck - Rydin Spädbarnsmassage en handbok, Prisma 2002
Ljungberg  Tomas Vad är naturligt för mitt barn?, Exiris 2012
McClure  Vimla Vimala McClures Spädbarnsmassage ICA-förlaget 2002

Piaget, Jean Barnets själsliga utveckling, Nordstedts Akademiska förlag 2013
Stern, Daniel En mor blir till, Natur & Kultur 1999
Stern, Daniel Ett litet barns dagbok, Natur & Kultur 2011
Stern, Daniel Spädbarnets interpersonella värld, Natur & Kultur 2003
Stiftelsen Allmänna barnbördshuset Att knyta an, en livsviktig uppgift 2004
Stiftelsen Allmänna barnbördshuset Mötets magi 2011 

Svein Ole, Askland Leif Utvecklingspsykologiska perspektiv på barns uppväxt, Liber 2014
Uvnäs Moberg  Kerstin Lugn och beröring - Oxytocinets läkande verkan i kroppen, Natur och Kultur 2000
Uvnäs Moberg, Kerstin Närhetens hormon - oxytocinets roll i relationer, Natur & Kultur 2009

Van ser Rijt m fl Växa och upptäcka världen; Human Publishing Förlag 2015
Wennerberg, Tor Vi är våra relationer, Natur & Kultur 2014 
Zamore, Maria I huvudet på din bebis, Norstedts 2006

 

Uppdaterad 2024-01-08