Meny

Länkar.

Vimala´s Blog on the IAIM Websit

massor av matnyttiga artiklar....


International Association for Infant Massage. (IAIM)

världsorganisationen för spädbarnsmassage, www.iaim.net

 

Adoption.
Att knyta an,  www.anknytning.nu 
FFIA,  www.ffia.se

 

Amning.
Amningshjälpen, www.amningshjalpen.se

 

Forskning/studier.
Karolinska institutet, www.ki.se 

 

Funktionshinder.
De Handikappades Riksförbund, www.dhr.se

 

För tidigt födda barn.
Vi Tidiga, www.kanalen.org

 

Hjärtsjuka barn.
Hjärtebarnsföreningen, www.hjartebarn.org

 

Hörselskada.
Riksförbundet för döva, hörselskadade, www.dhb.se

 

Synskada.
Synskadades Riksförbund, www.srfriks.org

 

Innan du fött.
Doulakompaniet, www.doulakompaniet.se

Odis, intresseorganisation för doula och förlossninspedagoger, www.odis.se

Kurser på engelska, www.susannekindwall.se

 

När du fött.
Föräldrakanalen, www.kanalen.org
föräldraNätet, www.alltforforaldrar.se

 

Tvillingar.
Svenska Tvillingklubben, www.tvillingklubben.se

 

Unga föräldrar.
Unga Föräldrars Nätverk, www.ungaforaldrar.nu

 

Produkter för spädbarnsmassage.
Barnaliv ab, www.barnaliv.se