Meny

 Hur blir man instruktör i spädbarnsmassage?


Ur kursinnehållet:

 • Spädbarnsmassagens bakgrund och historik
 • Effekter av spädbarnsmassage 
 • Teori och praktik kring spädbarnsmassage
 • Praktisk undervisning i föräldragrupp
 • Föräldra-barnsamspel
 • Spädbarnets kroppsspråk och signaler
 • Forskning/studier
 • Massage vid kolik-/gasbesvär
 • Anpassning till särskilda situationer (barn födda för tidigt, barn med funktionsvariationer)
 • Anpassning till det växande barnet
 • Avslappnings- och kommunikationsövningar
 • Kursplanering
 • Marknadsföring


Instruktörsutbildningar:

Utbildningar kan också förläggas till andra orter om intresse finns. 

Klicka på lärarens namn för att få kontakt eller deras mailadresser nedan.

 

Ewa Westman

westmanewa@gmail.com

 

Mia Elmsäter

mia@smaliv.com

   

Sverige 2024    
     
Helsingborg 2024-09-03 - 2024-09-06 Mia Elmsäter
     
Västerås 2024-09-17 - 2024-09-20 Mia Elmsäter
     
Stockholm 2024-10-01 - 2024-10-04 Ewa Westman
     
Sverige 2025    
     
Göteborg 2025-04-01 - 2025-04-04 Mia Elmsäter
     
Uppsala 2025-05-20 - 2025-05-23 Mia Elmsäter
     

 

 

 

 

Uppdaterad 2024-07-07