Meny

Föreningen för Instruktörer i Spädbarnsmassage (F.I.S.)

logo

 

Föreningen bildades 1989 och har sedan dess utbildat ca 4.000 instruktörer i Sverige. Spädbarnsmassagen lärs ut till nyblivna föräldrar av fristående företagare, inom kommunala förskolan, kyrkans förskola samt Barnhälsovården (BVC). Instruktörerna är spridda över hela landet. Vissa av dem arbetar med föräldrar och barn med speciella behov t.ex. för tidigt födda barn, svårt sjuka barn, barn med medfödda funktionshinder och familjer med speciella behov knutna till psykiatrin.

Den svenska föreningen är en ideell organisation som leds av en styrelse. Dessutom finns en regional organisation med en kontaktperson per region. Via dessa kontaktpersoner kan föräldrar få hjälp att hitta aktiva och examinerade instruktörer på sin ort, få information om kurser som är på gång (se nedan).
F.I.S. är en förening under den internationella spädbarnsmassageföreningen (International Association of Infant Massage) IAIMs paraply och följer dess riktlinjer. Som medlem i F.I.S. blir man också medlem i IAIM och kan delta i workshops, föreläsningar och årsmötet (General Assembly) som hålls vartannat år.

 

Vad innebär det att vara en IAIM-förening?
Det hela började med grundaren, Vimala McClures vision om alla barns rättighet till kärleksfullt bemötande och beröring. Med denna utgångspunkt startades på 1970-talet en rörelse som växte till en världsomspännande ideell organisation som idag är representerat i 45 länder i alla världsdelar, har en lärarkår på ca 42 personer som utbildar instruktörer, en utbildningskommitté som utbildar IAIM-lärare samt en internationell sammanhållande organisation med en styrelse som har ett övergripande ansvar för verksamhetens innehåll och kvalitet. Detta innebär också att man håller sig ájour med de senaste rönen inom spädbarnsforskningen och har initierat egna forskningsprojekt.

 

Föreningens stadgar

 

Uppdaterad 2017-11-14