Meny

 

Logo

Medlemskap   

För att bli medlem krävs att du har genomgått utbildning till instruktör i spädbarnsmassage.
   
Ett medlemskap är personligt och en förutsättning för att få tillgång till hemsidans medlemshörna,
där du får aktuell information om aktiviteter och förmåner i föreningen.
 
 För att underlätta planeringen av verksamheten så betalas medlemsavgiften in senast 31 januari varje år.
 
 Föreningen skickar ut en påminnelse om betalning i slutet av året till alla medlemmar. 
 
 Om du byter e-postadress meddela det till medlemsregister@spadbarnamassage.org så att vi kan sända nya inloggninguppgifter.
 
 IAIM har en blogg /informationssida för medlemmar dit F.I.S varje år skickar en lista med namn och e-postadresser på CIMI:s.
 Om du inte vill att dessa uppgifter skickas till IAIM kontakta medlemsregister@spadbarnsmassage.org
 
 Önskas faktura kontakta kassor@spadbarnsmassage.org detta behövs göras varje år.
 
 Medlemsavgiften är 400 kronor/år.
 
 Postgiro: 461 12 36-3
 
 Föreningens organisationsnummer:  802418-5699
 
 Uppge ditt namn på betalningen, påminn din arbetsgivare om detta om det är de som betalar.
 
 Medlemsavgiften är föreningens enda inkomst.
 

 

 

 

 

 

 

 Uppdaterad 2018-03-16