Meny

Hur blir man instruktör i spädbarnsmassage?

Utbildningen består av en 4-dagarsutbildning på 28-32 konsekutiva timmar som omfattar både teori och praktiska övningar. Kursens syfte är att utbilda till instruktörer i spädbarnsmassage för att undervisa föräldrar enskilt eller i grupp. Kursledare är lärare utbildade och godkända av IAIM (International Association of Infant Massage). Utbildningen kompletteras med ett examensarbete som skall fullgöras inom fyra månader.

Arbetet omfattar en teoretisk och praktisk delmed syfte att fördjupa kunskaperna från utbildningsdagarna och stärka beredskapen att lära ut i föräldragrupp. Kursplanen för instruktörsutbildningen är internationell och efter avslutad utbildning erhålls ett diplom som "Certified Infant Massage Instructor".

utbildning


Ur kursinnehållet:

• Spädbarnsmassagens bakgrund och historik
• Spädbarnsmassagens fördelar
• Teori och praktik kring spädbarnsmassage
• Praktisk undervisning i föräldragrupp
• Föräldra-barnsamspel
• Spädbarnets kroppsspråk och signaler
• Forskning/studier
• Massage vid kolik-/gasbesvär
• Anpassning till särskilda situationer (barn födda för tidigt, barn med funktionshinder)
• Anpassning till det växande barnet
• Avslappnings- och kommunikationsövningar
• Kursplanering
• Marknadsföring


Instruktörsutbildningar

 

Klicka på lärarens namn för att få kontakt.

 

 

Sverige 2018

   
Sthlm/Enskede  2018-03-19 - 2018 -03-22  Marianne Rydin 
Malmö  2018-04-10 - 2018-04-13  Mia Elmsäter 
Karlstad 2018-05-14 - 2018-05-17 Marianne Rydin 
Göteborg 2018-09-11 - 2018-09-14 Mia Elmsäter 
Sthlm/Enskede 2018-09-24 - 2018-09-27 Marianne Rydin 
Västerås 2018-10-09 - 2018-10-12 Mia Elmsäter 
Skövde 2018-10-15 - 2018-10-18 Marianne Rydin
Sthlm/Enskede 2018-11-26 - 2018-11-29 Marianne Rydin 
     
Finland/Jakobstad 2018-05-15 - 2018-05-18 Mia Elmsäter
  Kontaktperson: Lotta Löf tel: +358 505755134  
  utbildningen är på svenska  
     

 

 

Uppdaterad 2018-02-07