Meny

Hur blir man instruktör i spädbarnsmassage?

Utbildningen består av en 4-dagarsutbildning på 28-32 konsekutiva timmar som omfattar både teori och praktiska övningar. Kursens syfte är att utbilda till instruktörer i spädbarnsmassage för att undervisa föräldrar enskilt eller i grupp. Kursledare är lärare utbildade och godkända av IAIM (International Association of Infant Massage). Utbildningen kompletteras med ett examensarbete som skall fullgöras inom fyra månader.

Arbetet omfattar en teoretisk och praktisk delmed syfte att fördjupa kunskaperna från utbildningsdagarna och stärka beredskapen att lära ut i föräldragrupp. Kursplanen för instruktörsutbildningen är internationell och efter avslutad utbildning erhålls ett diplom som "Certified Infant Massage Instructor".

 


Ur kursinnehållet:

• Spädbarnsmassagens bakgrund och historik
• Spädbarnsmassagens fördelar
• Teori och praktik kring spädbarnsmassage
• Praktisk undervisning i föräldragrupp
• Föräldra-barnsamspel
• Spädbarnets kroppsspråk och signaler
• Forskning/studier
• Massage vid kolik-/gasbesvär
• Anpassning till särskilda situationer (barn födda för tidigt, barn med funktionshinder)
• Anpassning till det växande barnet
• Avslappnings- och kommunikationsövningar
• Kursplanering
• Marknadsföring


Instruktörsutbildningar:

Utbildningar kan också förläggas till andra orter om intresse finns. 

Klicka på lärarens namn för att få kontakt.

  

Sverige 2021    
     
Göteborg 2021-08-30 - 2021-09-02 Mia Elmsäter
Västerås 2021-09-14 - 2021-09-17 Mia Elmsäter
     
Stockholm 

2021-10-07 - 2021-10-10

Obs! Torsdag - Söndag

Marianne Rydin 
Stockholm 

2021-11-18 - 2021-11-21 

Obs! Torsdag - Söndag

Marianne Rydin
     
Oxelösund  2021-11-23 - 2021-11-26  Mia Elmsäter
     
 Sverige 2022    
     
Bjärre (nära Lund)  2022-04-26 - 2022-04-29 Mia Elmsäter
     
    Ewa Westman

 

 

 

 

Uppdaterad 2021-07-23