Meny

Styrelse

Ordförande/Hemsideansvarig

Brittmarie Waldhagen
ordforande@spadbarnsmassage.org

 

Vice ordförande

Vakant

 

Kassör

Carina Karlsson

kassor@spadbarnsmassage.org

 

Sekreterare/Facebook/Instagram

Mia Brunila

sekreterare@spadbarnsmassage.org

 

Utbildning/Fortbildningskoordinator

Marianne Rydin

marianne@spadbarnsmassage.org

 

 Medlemsregister

Eva Askebris

medlemsregister@spadbarnsmassage.org

 

 Internationella representanten

Lotta Nordström

lotta@spadbarnsmassage.org

 

 Humanitära fonden

Maryam Rahimi
maryam@spadbarnsmassage.org

 

Suppleant

Ewa Westman

westmanewa@gmail.com

 

Övriga roller i föreningen

Revisor

Berit Ander

 

Revisorsuppleant

Camilla Roos

 

Valberedning

Maria Nydahl

Ann-Christine Rundh

 

 

   Övriga roller helt fristående från föreningen.

Varulager

Barnaliv

Söderråvägen 9 824 40 Hudiksvall 070-3916382

info@barnaliv.se

uppdaterad 2019-04-10                                                    www.barnaliv.se