Meny

Styrelse

Ordförande

Brittmarie Waldhagen
ordforande@spadbarnsmassage.org

 

Kassör

Carina Karlsson

kassor@spadbarnsmassage.org

 

Sekreterare

Mia Brunila

sekreterare@spadbarnsmassage.org

 

Utbildning/Fortbildningskoordinator

Marianne Rydin

marianne@spadbarnsmassage.org

 

 Medlemsregister

Eva Askebris

medlemsregister@spadbarnsmassage.org

 

 Internationella representanten

Lotta Nordström

lotta@spadbarnsmassage.org

 

 Humanitära fonden

Marianne Rydin

marianne@spadbarnsmassage.org

 

Suppleant

Ewa Westman

westmanewa@gmail.com

 

Hemsideansvarig

Brittmarie Waldhagen

 

Facebook/Instagram

Mia Brunila

 

Övriga roller i föreningen

Revisor

Berit Ander

 

Revisorsuppleant

 Liselott Stockfors Andersson

 

Valberedning 

Cathinka Qvenild

 

 

 

   Övriga roller helt fristående från föreningen.

Varulager

Barnaliv

Söderråvägen 9 824 40 Hudiksvall 070-3916382

info@barnaliv.se

uppdaterad 2020-04-21                                                   www.barnaliv.se