Meny

Hur blir man instruktör i spädbarnsmassage?

Utbildningen består av en 4-dagarsutbildning på 28-32 konsekutiva timmar som omfattar både teori och praktiska övningar. Kursens syfte är att utbilda till instruktörer i spädbarnsmassage för att undervisa föräldrar enskilt eller i grupp. Kursledare är lärare utbildade och godkända av IAIM (International Association of Infant Massage). Utbildningen kompletteras med ett examensarbete som skall fullgöras inom fyra månader.

Arbetet omfattar en teoretisk och praktisk delmed syfte att fördjupa kunskaperna från utbildningsdagarna och stärka beredskapen att lära ut i föräldragrupp. Kursplanen för instruktörsutbildningen är internationell och efter avslutad utbildning erhålls ett diplom som "Certified Infant Massage Instructor".

utbildning


Ur kursinnehållet:

• Spädbarnsmassagens bakgrund och historik
• Spädbarnsmassagens fördelar
• Teori och praktik kring spädbarnsmassage
• Praktisk undervisning i föräldragrupp
• Föräldra-barnsamspel
• Spädbarnets kroppsspråk och signaler
• Forskning/studier
• Massage vid kolik-/gasbesvär
• Anpassning till särskilda situationer (barn födda för tidigt, barn med funktionshinder)
• Anpassning till det växande barnet
• Avslappnings- och kommunikationsövningar
• Kursplanering
• Marknadsföring


Instruktörsutbildningar

 

Klicka på lärarens namn för att få kontakt.

 

 

Sverige 2017

   

Sthlm/Enskede

2017-01-30 - 2017-02-02 Marianne Rydin

Sthlm/Enskede

2017-03-13 - 2017-03-16 Marianne Rydin

Göteborg

2017-03-14 - 2017-03-17 Ewa Westman

Helsingborg

2017-03-20 - 2017-03-23 Ewa Westman

Gävle

2017-04-04 - 2017-04-07 Marianne Rydin

Karlstad

2017-04-24 - 2017-04-27 Marianne Rydin

Göteborg

2017-09-05 - 2017-09-08 Mia Elmsäter

Malmö

2017-09-12 - 2017-09-15 Mia Elmsäter

Sthlm/Enskede

2017-09-25 - 2017-09-28 Marianne Rydin

Västerås

2017-10-03 - 2017-10-06 Mia Elmsäter

Växjö

2017-10-09 - 2017-10-12 fullbokat! Marianne Rydin

Norrköping

2017-11-06 - 2017-11-09 Marianne Rydin

Sthlm/Enskede

2017-11-27 - 2017-11-30 Marianne Rydin
     

Sverige 2018

   

Sthlm/Enskede

2018-01-29 - 2018-02-01 Marianne Rydin
Sthlm/Enskede  2018-03-19 - 2018 -03-22  Marianne Rydin 
Malmö  2018-04-10 - 2018-04-13  Mia Elmsäter 
Skövde  2018-04-16 - 2018-04-19  Marianne Rydin 
Umeå 2018-05-14 - 2018-05-17 Marianne Rydin 
Göteborg 2018-09-11 - 2018-09-14 Mia Elmsäter 
Sthlm/Enskede 2018-09-24 - 2018-09-27 Marianne Rydin 
Västerås 2018-10-09 - 2018-10-12 Mia Elmsäter 
Sthlm/Enskede 2018-11-26 - 2018-11-29 Marianne Rydin 
     
Finland/Jakobstad 2018-05-15 - 2018-05-18  
  Kontaktperson: Lotta Löf tel: +358 505755134  
  utbildningen är på svenska  
     

 

 

Uppdaterad 2017-12-03